3 แนวคิดพื้นฐานของการเกิดนวัตกรรมการศึกษาช่วยพัฒนาการศึกษาไทย

การพัฒนาระบบการศึกษาให้ก้าวไกล ทันโลก และเหมาะสมกับเด็กรุ่นใหม่ที่มีความแตกต่างจากผู้สอนนั้น การมีแนวคิดพื้นฐานของการเกิดนวัตกรรมการศึกษานั้นจะช่วยให้การปรับตัวท่ามกลางความแตกต่างเหล่านี้มีประสิทธิภาพ มีการเรียนการสอนที่เข้าใจทั้งผู้เรียนและผู้สอน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาระบบการศึกษาให้เหมาะกับผู้เรียนเพื่อให้ได้เรียนรู้สนุกและนำความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยทั่วไปแล้ว ผู้สอนหลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินมาไม่มากก็น้อยว่าแนวคิดพื้นฐานเหล่านี้จะต้องพิจารณาจากผู้เรียนเป็นหลัก แต่ในวันนี้ เราอยากจะขอเสนออีก 3 แนวคิดเพิ่มเติมที่จะช่วยให้เกิดนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสำหรับผู้เรียนและผู้สอนไปในเวลาเดียวกัน ถ้าพร้อมแล้วมาดูไปพร้อมกันเลย วางแผนการสร้างนวัตกรรมผ่านจิตวิทยาพื้นฐานที่เข้าใจทั้งผู้สอนและผู้เรียน เพราะ ความเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยให้การสื่อสารในทุก ๆ ด้านดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ดังนั้น แนวคิดพื้นฐานของการเกิดนวัตกรรมการศึกษาแบบแรกที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษาได้นั้น คือ การสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์หรือลักษณะของผู้เรียนเพื่อวางแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น  ผู้สอนหลายคนอาจมองว่าต้องขู่หรือดุไว้ก่อน ผู้เรียนจึงจะเชื่อฟังและตั้งใจเรียน แต่การทำเช่นนี้ ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่ควร เพราะกลายเป็นว่าผู้สอนจะเป็นคนวางกรอบให้ผู้เรียน และ กดให้ผู้เรียนรับฟังคำสั่งตลอด ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การเรียนการสอนควรจะเน้นไปที่การช่วยให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีเหตุผลในความคิดของตัวเองมากกว่า ลองคิดดูง่าย ๆ หากผู้สอนต้องไปเรียนในคลาสที่มีคนที่คอยกดดันหรือดุด่าตลอดเวลา การเรียนการสอนก็จะน่าเบื่อและทำให้ไม่อยากเรียน เพราะรู้สึกว่าจะทำอะไรก็โดนก่นด่าตลอด ดังนั้น หากลองคิดภาพตามง่าย ๆ ก็จะช่วยให้เห็นภาพและเข้าใจผู้อื่นแบบ “ใจเขาใจเรา” และช่วยก่อให้เกิดแนวคิดพื้นฐานของการเกิดนวัตกรรมการศึกษาในเรื่องของการวางแผนการสอนที่เหมาะและเข้าใจผู้เรียน ดังนั้น ก่อนจะวางแผนการสอนทุกครั้ง อย่าลืมลองสังเกตผู้เรียนรอบตัวก่อน และลองประยุกต์ใช้กับแผนการสอนดู ปรับใช้เทคนิคการสอนที่อ้างอิงจากความแตกต่างของผู้เรียน เพราะ ทุกคนมีความคิดของตัวเอง จึงยากที่จะปฏิเสธว่า […]

อ่านต่อ: 3 แนวคิดพื้นฐานของการเกิดนวัตกรรมการศึกษาช่วยพัฒนาการศึกษาไทย

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s