ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน…ของ 10 ประเทศอาเซียน

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีสมาชิกทั้งสิ้น 10 ประเทศ ประกอบไปด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย อินโนนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ เมียนมาร์ ลาว เวียดนามและกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันได้มีความร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้ให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น และช่วยกันพัฒนา ส่งเสิร…

อ่านต่อ: ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน…ของ 10 ประเทศอาเซียน

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s