เที่ยวพม่า ไหว้ขอพร เทพทันใจ (นัต) ประวัติความเป็นมา

เชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยได้ยิน หรือได้เคยไปกราบไหว้อธิฐานขอพรจาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) เทพกระซิบ ซึ่งเป็นที่ร่ำลือกันมานานว่า ท่านสามารถช่วยดลบันดาลโชคลาภหรือสิ่งที่ปรารถนาได้อย่างรวดเร็ว จนมีคนขนานนามท่านว่า  “เทพทันใจ”

ภาพจาก เที่ยวพม่า ต้องมาขอพร เทพทันใจ เทพกระซิบ (myanmarcraft.com)
วันนี้เรา…

อ่านต่อ: เที่ยวพม่า ไหว้ขอพร เทพทันใจ (นัต) ประวัติความเป็นมา