ฮวงจุ้ยบ้าน  ศาสตร์จีน เสริมมงคลให้ชีวิต

ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ของชาวจีนที่มีไว้เป็นหลักสำหรับการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงาน เพื่อให้ชีวิตมีความสุข ความเจริญ  โดยมีรากฐานมาจากคัมภีร์อิ้จิง ทฤษฎี อิมเอี้ยง รวมทั้งการนำธาตุทั้ง 5 อันประกอบด้วย ดิน น้ำ  ไม้  ไฟ ทอง มาเป็นตัวเสริมในการดูฮวงจุ้ย

“ฮวง” เป็นภาษาจีนสำเนียงแต้จ…

อ่านต่อ: ฮวงจุ้ยบ้าน  ศาสตร์จีน เสริมมงคลให้ชีวิต

ฮวงจุ้ยบ้าน  ศาสตร์จีน เสริมมงคลให้ชีวิต

ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ของชาวจีนที่มีไว้เป็นหลักสำหรับการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงาน เพื่อให้ชีวิตมีความสุข ความเจริญ  โดยมีรากฐานมาจากคัมภีร์อิ้จิง ทฤษฎี อิมเอี้ยง รวมทั้งการนำธาตุทั้ง 5 อันประกอบด้วย ดิน น้ำ  ไม้  ไฟ ทอง มาเป็นตัวเสริมในการดูฮวงจุ้ย

“ฮวง” เป็นภาษาจีนสำเนียงแต้จ…

อ่านต่อ: ฮวงจุ้ยบ้าน  ศาสตร์จีน เสริมมงคลให้ชีวิต