ประกันภัยรถยนต์หลายคันคืออะไร มีข้อดีและวิธีการเลือกอย่างไร

สำหรับบางบ้านที่ต้องมีรถหลายคัน การจะไล่ซื้อประกันภัยทีละคันคงเป็นเรื่องน่าเสียดายเงินไม่ใช่น้อย เพราะแต่ละคันอาจถูกนำไปใช้งานเพียงเล็กน้อย จึงได้มีประกันที่เลือกจ่ายได้ตามระยะไมล์ที่ใช้งานจริง ถือได้ว่าเป็นประกันภัยรถยนต์หลายคัน ที่เหมาะสำหรับบ้านที่มีรถหลายคันแล้วสลับกันใช้คันละนิดหน่อย หรือมีการใช้รถน้อยจนดอกเบี้ยประกันที่ต้องต่อปีถือว่าไม่คุ้มค่า เราจึงจะพาไปรู้จักกับประโยชน์ของประกันรถยนต์และประกันภัยรถยนต์หลายคันให้มากขึ้น ประกันภัยรถยนต์จำเป็นแค่ไหน หลายคนอาจตั้งคำถามว่าหากมีประกันภัย พ.ร.บ. ตามกฎหมายแล้ว จะต้องมีประกันภาคสมัครใจเพิ่มเติมอีกทำไม ซึ่งก่อนอื่นเราจะมาชีี้แจงก่อนว่า ประกันภัย พ.ร.บ. จะเป็นหลักประกันให้กับผู้คนที่อยู่ในรถทุกคันว่าจะได้รับสิทธิความคุ้มครองจากเงินกองกลางที่ควรจะได้รับในการคุ้มครองและเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ หรือการประสบภัยจากรถในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ยังเป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รับผู้ประสบภัยเข้าดูแลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล แต่จะช่วยคุ้มครองเท่าที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งในกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ที่อาจมีความสูญเสียทั้งผู้คนและทรัพย์สิน หรือเกิดความเสียหายมาก จึงควรต้องมีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งการคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อประกันภัย และหากใครใช้รถทีละน้อยการเลือกประกันภัยรถยนต์หลายคัน หรือการคิดตามไมล์ก็ถือว่าตอบโจทย์ ประกันภัยรถยนต์หลายคันดีอย่างไร ประกันภัยรถยนต์หลายคันถือเป็นประกันภัยที่ตอบโจทย์สำหรับคนใช้รถน้อย หรือมีรถหลายคันให้สลับกันใช้ ทำให้หากต้องจ่ายราคาประกันเต็มจำนวนก็อาจทำให้รู้สึกไม่คุ้มค่า ดังนั้นการเลือกจ่ายเบี้ยประกันได้ตามไมล์จึงถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสม โดยจะสามารถซื้อไมล์ได้ตามที่ใช้และหากไม่พอก็สามารถซื้อเพิ่มได้และหากใช้ไม่หมดก็สามารถทบไปปีต่อไปได้ การเลือกประกันภัยรถยนต์หลายคัน ในการจะเลือกประกันภัยรถยนต์หลายคันปัจจัยสำคัญคือการดูแลให้การคุ้มครองอย่างครอบคลุม แม้จะเป็นการจ่ายตามไมล์ แต่เมื่อมีปัญหาก็ต้องสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง โดยควรให้ความคุ้มครอง ดังนี้ รถเสียหาย ควรดูว่าบริษัทประกันจะให้ความดูแลและทดแทนความเสียหายในส่วนไหน และจากสาเหตุไหนบ้าง รถหาย ในกรณีที่เกิดการลักทรัพย์ ทางบริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้หรือไม่ หรือจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับชิ้นส่วนประจำตัวติดรถที่เกิดการสูญหายหรือไม่ รถไฟไหม้ เมื่อรถเกิดปัญหาไฟไหม้ บริษัทประกันจะดูแลในการจ่ายสินไหมทดแทนในกรณีใดบ้าง น้ำท่วม ดูว่าในระยะเวลาประกันบริษัทจะทำการทดแทนสินไหมให้หรือไม่ อุบัติเหตุที่ทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ว่าบริษัทประกันให้ความชดเชยในส่วนนี้มากแค่ไหน […]

อ่านต่อ: ประกันภัยรถยนต์หลายคันคืออะไร มีข้อดีและวิธีการเลือกอย่างไร

Advertisement

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s