EEC คืออะไร สำคัญกับเศรษฐกิจและค้าไทยอย่างไร มาหาคำตอบกัน!

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าโครงการสำคัญๆ ที่ทางภาครัฐผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าต่างๆ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความเจริญโดยรวมของประเทศ อย่างโครงการ EEC ที่มีเป้าหมายให้ 3 จังหวัดในภาคตะวันออกทั้ง ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษพร้อมผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ที่จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของประเทศได้อย่างยั่งยืน แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าโครงการ EEC คืออะไร และจะเกิดการเปลี่ยนไปในทิศทางใดบ้าง เรามาหาข้อมูล และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เป้าหมายเพื่อการพัฒนา  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC คือ แผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น รวมถึงยังจะเป็นการเปลี่ยนผ่านประเทศจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ที่มีการพัฒนาทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีควบคู่กันไป ซึ่งถ้าหากโครงการได้ถูกพัฒนาจนครบ 100 เปอร์เซ็นต์จะทำช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีความแข็งแกร่งและยั่งยืน เราได้อะไรจากการพัฒนาโครงการ?  โครงการอย่าง EEC คือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งนอกจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จะเป็นคนไทยทั้งประเทศแล้ว ยังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้วยเช่นกัน เพราะเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ หรือที่เราอาจคุ้นเคยกันในชื่อ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC คือ การเป็นจุดศูนย์การระดับโลก ทั้งในด้านการลงทุน รวมถึงเป็นฐานด้านอุตสาหกรรมทั้งในเรื่องพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงด้านการท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาต่างๆ จะมาพร้อมกับโครงการขั้นพื้นฐานที่จะตอบโจทย์กับการใช้ชีวิต รวมถึงต้องรองรับกับการขนส่งที่ครอบคลุมทั้งทางราง […]

อ่านต่อ: EEC คืออะไร สำคัญกับเศรษฐกิจและค้าไทยอย่างไร มาหาคำตอบกัน!

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s