KPI เข้าใจแล้วได้ประโยชน์

ใกล้ๆจะสิ้นปีแล้ว พนักงานออฟฟิตอย่างเราๆ มักจะถูกประเมินผลการทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้เราทราบว่าเราควรต้องปรับปรุงในด้านใดบ้าง ซึ่งการประเมินก็มีด้วยกันหลายแบบนะคะ แต่คราวนี้เราจะมากล่างถึงการประเมินแบบการใช้ KPI  ซึ่งเป็นการประเมินที่เป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้คะ

KPI คือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จข…

อ่านต่อ: KPI เข้าใจแล้วได้ประโยชน์

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s