ขอวีซ่าเข้าฝรั่งเศส ผ่านทางออนไลน์สะดวกกว่าเยอะ

ปัจจุบันการยื่นคำร้อง ขอวีซ่าเข้าฝรั่งเศส ไม่จำเป็นต้องยื่นที่สถานทูตฝรั่งเศสเพียงที่เดียวแล้วคะ ทางสถานทูตได้มอบอำนาจให้ทางบริษัททีแอลเอสคอนแทค จัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส ซึ่งท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 0-2838-6688 ในวันจัทน์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. หรือผ่านระบบบริการข้อมูล…

อ่านต่อ: ขอวีซ่าเข้าฝรั่งเศส ผ่านทางออนไลน์สะดวกกว่าเยอะ

ขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา แบบท่องเที่ยวหรือวีซ่าชั่วคราว

เนื่องจากวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกามีด้วยกันหลายประเภท แต่เราจะเน้นวีซ่าการท่องเที่ยวหรือวีซ่าชั่วคราว สำหรับผู้ที่อยากเข้าไปท่องเที่ยวในอเมริกาจะได้เข้าใจ และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้สำหรับการ ขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา ได้คะ

โดยทั่วไปแล้วการยื่นขอวีซ่าแบบชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว (B2)นั้น ผู้…

อ่านต่อ: ขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา แบบท่องเที่ยวหรือวีซ่าชั่วคราว