ตราสารหนี้ การลงทุนที่คุ้มค่าและปลอดภัย

ตราสารหนี้ เป็นตราสารทางการเงินอย่างหนึ่ง ที่แสดงความเป็นหนี้ระหว่างผู้ออกตราสาร (ลูกหนี้) กับผู้ถือตราสาร (เจ้าหนี้ หรือ ผู้ลงทุน) โดยที่ตราสารหนี้จะต้องมีกำหนดอายุ และอัตราดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ใดๆเป็นจำนวนที่แน่นอน โดยกำหนดวันที่จะชำระดอกเบี้ยและเงินต้นลวงหน้าไว้ตั้งแต่ออกตราสารหนี้ และตราสารห…

อ่านต่อ: ตราสารหนี้ การลงทุนที่คุ้มค่าและปลอดภัย

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s