ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเงินทุนแบบครบวงจร

ตลาดหลักทรัพย์ หรือคนส่วนใหญ่รู้จักกันดีในนามของ “ตลาดหุ้น” เป็นตลาดที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ระยะยาวที่ได้ออกจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วยตราสารหนี้ และตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ฯลฯ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ประกอบกับนักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องตลาด…

อ่านต่อ: ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเงินทุนแบบครบวงจร

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s